Når ulykken først er ute, skal du være veldig glad for at helsevesenet har sykebiler som kan være med å redde liv. Sykebiler har dyktig personell som kan gi førstehjelp, og ta deg til et akuttmottak hvor det meste kan lappes sammen. Men visste du at 88% av alle sykebilutrykninger skyldes andre problem enn ulykker og skader? I gjennomsnitt brukes sykebiler 88% i forbindelse med medisinske problem som med fordel kunne vært forebygget og unngått. HELSEBIL er et nytt tilbud som ikke på noen måte erstatter sykebilen når behovet er akutt, men som kan hjelpe deg med forebyggende helsetiltak. Målsetningen er å unngå å måtte hentes i sykebil senere i livet, samt få mer overskudd i hverdagen.
Norge er det landet i verden som bruker mest penger på helsevesen pr. innbygger, og likevel topper vi statistikken på svært mange sykdommer. Dette henger sammen med at tiltakene kommer for sent i sykdomsforløpet, og demper symptomer uten å gjøre noe med årsakene.

Det er enklere å forebygge helseproblemer enn å forsøke å løse dem i ettertid. I land som fokuserer på forebyggende helse, som Cuba, har de mye mindre sykdom. Dette gjelder særlig kroniske og alvorlige sykdommer, og det til tross for at helsevesenet i Cuba bare har en brøkdel av det helsebudsjettet Norge har.

I påvente av at det norske helsevesenet skal dreie fokus fra sykdom til helse, har vi gjort et privat initiativ med konseptet HELSEBIL. Høsten 2010 stod den første helsebilen klar, og vi er snart klar med en til. HELSEBIL er tilsluttet Helsepakken sine klinikker og showrom ved Bergen og Stavanger.

HELSEBIL har fokus på forebyggende helsetiltak og metoder som hjelper kroppens selvregulerende mekanismer.

God helse er noe de fleste kan oppnå. Arvestoffene forteller bare hva vi er disponert for å få, men det er ulike belastninger og livsstilsfaktorer som gjør at sykdommen slår ut. Ut fra hva du er disponert for å få av helseproblemer, er det en del konkrete faktorer som er viktig å være påpasselig med. Dessuten er det viktig å holde den totale belastningen lav, for at kroppens selvregulerende mekanismer skal ha kapasitet til å løse ubalanser før de utvikler seg til sykdom.

Kroppen vår er som kjent verdens fineste maskineri. Det foregår ekstremt mange prosesser i kroppen til en hver tid. Nesten ingen av disse prosessene styrer vi med vår bevissthet, men likevel utføres de fleste prosessene ganske bra. Vi har et indre kommunikasjons- og kontrollsystem som styrer dette. Ubalanser oppstår hele tiden, men kroppen har mekanismer til å løse disse. Ved å redusere belastningene du utsettes for, gir du kroppen kapasitet til å korrigere ubalanser før de utvikler seg til sykdom. I tillegg får du mer overskudd i hverdagen, for når reguleringsmekanismene jobber med for mange og for store ubalanser over lang tid, blir det mindre overskudd til å føle seg opplagt.

I tillegg til å ha en god livsstil, finnes det i dag teknologier som kan hjelpe til med å korrigere ubalanser direkte; både til generell optimalisering på cellenivå, og til å stimulere kroppens egne mekanismer for å løse konkrete problemer. Det finnes også teknologier for å redusere belastningen av faktorer man ikke kan holde seg unna, samt andre helsefremmende metoder for de fleste behov.HELSEBIL personellet kan hjelpe deg med å undersøke ubalanser i kroppen, og basert på undersøkelsene gi deg veiledning i forhold til hvilke livsstilsfaktorer som er viktigst for deg.

Vi kan gi deg spesifikke livsstilsråd som ikke koster deg noe å følge. Vi kan også gi deg konkret veiledning i forhold til hvilke helseteknologier du vil ha størst nytte av, dersom du ønsker å investere i din helse. Teknologiene kan du lese om på www.helsepakken.no. For deg som ønsker å vite hva annet du kan gjøre for din helse, tilbyr vi en bok som på en enkel måte gir deg den viktigste informasjonen: "Ta ansvar for din egen helse - De viktigste faktorene for optimal helse". Alle som tar undersøkelse får boken gratis, men du kan også bestille den her
Praktisk info:
HELSEBIL har det nyeste og beste innen undersøkelsesmetoder som ikke krever blodprøve, ikke gjør vondt eller skader på noen som helst måte, og som gir resultatene umiddelbart etter skanningene. Apparatet ES-Teck er et medisinsk godkjent apparat som kombinerer 4 undersøkelsesmetoder for å vise organfunksjon, tilstand i sirkulasjonssystemet, cellevitalitet, pH og væsker i kroppen, inflammasjoner, og de fleste viktige prosesser i kroppen. En undersøkelse koster 700 kroner, og ut fra undersøkelsen får du veiledning om livsstilsfaktorer som er viktig for deg, hvilke teknologier som best kan hjelpe deg, og en helsebok som beskriver hvilke faktorer som påvirker helsen i størst grad. HELSEBIL tilbyr både salg og utleie av teknologier, men gir også veiledning i forhold til livsstilsfaktorer som ikke koster noe å endre på. Når du har gjort endringer ihht våre anbefalinger, tilbyr vi en oppfølgingsundersøkelse til halv pris for å se hva som har bedret seg. Bedriftsledere kan bestille HELSEBIL til å få testet alle på arbeidsplassen, med tanke på å redusere sykefraværet og skape bedre trivsel og helse blant de ansatte. Vi kommer også på ulike helsearrangementer. Om du er bedriftsleder eller arrangør av arrangementer som du vil invitere oss til, eller du har andre spørsmål du ønsker svar på, kan du kontakte oss på telefon 85 40 16 16 eller post@helsebil.no

© Helsepakken AS